Söker du en efterpolering till reningsverket? Vi har färdiga lösningar för låga respektive höga hälsoskyddskrav
90% av installationerna har endast låga hälsokrav och då kan man släppa vattnet i ett dike, en dränering eller en makadambädd/stenkista.

 

Efterpoleringar för normala hälsoskyddskrav:

Makadambädd ca 2,4 m³ – WSB Clean efterpolering för 1 hushåll

Makadambädd ca 4,8 m³ – WSB Clean efterpolering för 2 hushåll

Makadambädd ca 6 m³ – WSB Clean efterpolering för 3 hushåll

Makadambädd ca 8,4 m³ – WSB Clean efterpolering för 4 hushåll

Kontakta oss om du behöver en makadambädd för flera hushåll än 4

 

Efterpoleringar för höga hälsoskyddskrav:
(dvs, om utsläppspunkten hamnar nära en vattentäkt, badplats, djurbete eller liknande):

Förstärkta infiltrationer:
Efterpolering WSB Clean 5 PE – Förstärkt infiltration (hög hälsoskyddsklass)

Efterpolering WSB Clean 10 PE – Förstärkt infiltration (hög hälsoskyddsklass)

Hygieniseringsbäddar:
Efterpolering 5-30 PE – WSB Clean hygieniseringsbädd (hög hälsoskyddsklass)

Kontakta oss om du behöver en efterpoleringsskiss för en större anläggning


Vid höga hälsoskyddskrav kan man givetvis även använda UV-moduler – kontakta oss för mera information. 

Här hittar ni installationsanvisningar för WSB Clean 1-4 hushåll samt WSB Clean 25 PE SOP.
Reningsverken levereras alltid nyckelfärdiga till slutkund i samarbete mellan oss och entreprenören så ring oss gärna om ni undrar över något.

Installationsanvisning WSB Clean 1 hushåll (singelbrunn)

Installationsanvisning WSB Clean 1 hushåll (dubbelbrunn)
Installationsanvisning WSB Clean 1 hushåll (plastbrunn)

Installationsanvisning WSB Clean 2 hushåll (singelbrunn)
Installationsanvisning WSB Clean 2 hushåll (dubbelbrunn)

Installationsanvisning WSB Clean 3 hushåll
Installationsanvisning WSB Clean 4 hushåll

Installationsanvisning WSB Clean 25 PE SOP

 

Anvisningar för installation av WSB Clean reningsverk – Denna instruktion gäller större minireningsverk och reningsverk (> 25 PE)

Om ni behöver hjälp med en ritningsskiss för ett större reningsverk kontaktar ni oss på:

Telefon: 0140 – 38 65 80
E-post: info@watersystems.se

WSB Clean minireningsverk i betong – en kort beskrivning av det viktigaste

Söker du fördjupad information kan du bläddra i vår lite mera omfattande informationsbroschyr genom att klicka på bilden nedan (öppnas i nytt fönster).

Watersystems Sverige AB

Bronsgatan 1
573 38 Tranås

info@watersystems.se

Org. Nr: 556920-8357

Kontorets öppettider

måndag-torsdag
07.00-16.00

fredag
07.00-15.00

› Kontakta oss