window ['gtag_enable_tcf_support'] = true;

Policy rörande integritet och personuppgifter

Watersystems Sverige AB (nedan benämnt Watersystems) verkar för att säkerställa och skydda rätten till sekretess för våra kunder. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med den vid varje tid gällande lagstiftningen, härunder enligt lagen om persondata och anvisningar om personuppgifter. Personuppgifter är information som ensamt eller i kombination med andra uppgifter kan peka ut dig som kund. Denna personuppgiftspolicy beskriver den personliga information som vi erhåller och samlar in genom er beställning av varor och tjänster från Watersystems, och vad vi gör för att skydda den personliga informationen.

Vi ber dig att ta del av innehållet i denna personuppgiftspolicy. Genom att beställa och använda våra varor och tjänster samtycker du till att vi använder den personliga informationen enligt denna personuppgiftspolicy och de gränser som gäller i den för varje tid gällande lagstiftningen.

1. Ansvarig för användning

Watersystems är ansvarig för användning av den personliga informationen i samband handel av varor och tjänster som tillhandahålls av Watersystems.

2. Vår användning av personlig information

2.1. Registrering och insamling av personuppgifter

Watersystems använder den personliga informationen som angavs när du registrerades hos oss, såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer tillsammans med information som du ger oss, t.ex. Din IP-adress. Vi samlar också kreditinformation vid kreditförsäljning.

Watersystems samlar dessutom kontinuerligt in och använder information om din kundrelation, som t.ex. information om inköpshistorik.

2.2. Användning av personlig information

Personlig information används för att ge dig de varor och tjänster som du har beställt och att kunna administrera kundrelationen, genomföra leverans och fakturering samt ge information om prisjusteringar som är relevanta för din kundrelation.

3. Speciellt med användning av personuppgifter i samband med marknadsföring

Vi använder personlig information för att ge dig information om varor och tjänster av intresse för dig. Om du är eller har varit kund hos Watersystems begär vi in ditt godkännande innan vi skickar elektronisk information/marknadsföring. Watersystems använder i övrigt telefon, e-post och andra digitala kommunikationsmedium för marknadsföring mot kunder. Denna marknadsföring utförs enligt den vid varje tid gällande lagstiftningen. Om du inte vill ta emot sådan kommunikation kan du närsomhelst avbeställa detta.

Om du inte är eller aldrig har varit kund kommer vi använda elektronisk marknadsföring, det vill säga skicka nyhetsbrev och liknande endast om du uttryckligen har samtyckt till detta.

4. Information för anställda

Watersystems hanterar personlig information för sina anställda för att administrera löner och personalansvar. Nödvändig information för utbetalning av löner, det vill säga grunddata, nivån på lönen, tidsregistrering, skatteprocent, skattehemvist, fackförening och återbetalning registreras. Rutiner för att ta bort personuppgifter görs enligt lagstiftningen om redovisning och arkiv. Anställdas filer hålls i personalarkivet. Filer rensas när arbetsrelationen avslutas.

5. Att behålla och lagra personlig information

Vi behåller personuppgifter enligt gällande lagstiftning och har vid varje tidpunkt åtgärder för att säkerställa kraven på sekretess, tillgänglighet och integritet.

Den personliga informationen kommer endast att lagras så länge Watersystems har verkligt skäl för detta och i varje fall inte längre än vad som följer den vid varje tid gällande lagstiftningen. När Watersystems inte längre har verkligt skäl för att lagra personlig information kommer informationen tas bort eller avidentifieras.

6. Distribution av personuppgifter – Tystnadsplikten

Vi kommer inte att distribuera personlig information relaterad till dig eller någon i samma bolag till någon tredje part såvida inte distributionen av personuppgifter är:

  • Godkänd av personen i fråga
  • Enligt lagstiftning eller föreskrifter ges enligt bestämmelse i lagstiftningen
  • På order från en domstol eller annan myndighet
  • Som ett led i utmätning etc. där verkligt skäl finns

Tystnadsplikten är dock inte ett hinder för Watersystems att kommunicera denna information till företag som efter överenskommelse med Watersystems ansvarar för den tekniska eller administrativa driften av våra tjänster.

När vi ger informationen till dessa företag säkrar vi att dessa tredje parter vidmakthåller Watersystems krav för hantering och användning av personuppgifter och den vid varje tid gällande lagstiftningen.

Watersystems kan också ge tredje part tillgång till ackumulerade och avpersonifierade data.

7. Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att få tillgång till dina uppgifter som registrerats av Watersystems. Du kan också begära rättelse och radering av personuppgifter i enlighet med lagstiftningen som gäller.

8. Revision av denna integritets- personuppgiftspolicy

Vi kan ändra denna integritetspolicy om:

  • Hantering av personuppgifter ändras eller
  • Revision anses nödvändigt på grund av ändringar av lagar eller föreskrifter enligt lagstiftning.

9. Ytterligare information

Kontakta oss om du vill ha mera information rörande Watersystems hantering av personlig information.

10. Kontaktuppgifter

E-post: info@watersystems.se

Tfn: 0140-386580

Adress: Watersystems AB, Bronsgatan 1, 573 38 TRANÅS

WSB-Clean

Besökaridentifiering – cookies och loggar

På watersystemse.se används cookies, d.v.s. små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera cookies, men du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. När du besöker vår hemsida får du information om vilka olika cookies vår webbplats använder sig av och hur du kan ställa in din webbläsare för mottagande av dessa, detta i form av en pop-up. På detta sätt kan du själv avgöra om du vill acceptera eller avvisa varje enskild kaka.

Egna cookies

Vissa cookies är nödvändiga för att kunna visa innehållet på vår hemsida och dessa går inte att stänga av om du vill kunna ta del av all funktionalitet på vår webbplats. Dessa cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som enskild person. Vissa cookies är tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats. Cookies för anslutningskontroll “Session cookies” har som syfte att identifiera och autentisera användaren under besöket på hemsidan. En “session cookie” innehåller en slumpmässig sträng (sessions-ID) som är tilldelas till besökarens enhet. “Session cookies” används för att ställa in och komma ihåg vissa användarinställningar, t ex språk eller förifyllda formulär, allt för att underlätta för dig som besökare.

Tredje part cookies

Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats.

Till exempel:

  • Vilka externa sidor besökarna kommer ifrån
  • Vilka söktermer som används
  • Vilka undersidor som besöks mest frekvent

Vi samlar in statistisk över användningen och beetende på vår hemsida. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All den information som samlas in i detta syfte aggregeras på övergripande nivå och är anonym.

Watersystems Sverige AB

Bronsgatan 1
573 38 Tranås

info@watersystems.se

Org. Nr: 556920-8357

Kontorets öppettider

måndag-torsdag
07.00-16.00

fredag
07.00-15.00

› Kontakta oss