window ['gtag_enable_tcf_support'] = true;

Så funkar det…

WSB Clean minireningsverk – Så funkar det: fullbiologisk process och flödesbaserad fosforflockning.

1. Stor integrerad slamavskiljare

Hushållets spillvatten leds in i minireningsverket och dess integrerade slamavskiljare där grövre partiklar och slam skiljs bort. Det är denna del som slamtöms. Vattnet strömmar sedan vidare med självfall till biokammaren.

2. Biokammare

I biokammaren finns mer än 500 000 biobärare (WSB Clean 1 hushåll) vars yta motsvarar en markbädd om 250 m2. På biobärarna växer en biohud av samma typ som finns i en markbädd eller infiltration. Biohuden består av mikroorganismer som mycket effektivt renar vattnet från föroreningar. Den enorma mängden biohud reducerar även bakterier effektivt (bakteriereningen är > 99,3 %).

I biokammaren tillsätts även den saltlösning som binder till fosfor och som står för den kemiska delen av reningsprocessen. Denna flockningsprocess är flödesbaserad – dvs, styrsysemet justerar kontinuerligt mängden tillsatt flockningsmedel baserat på aktuell volym spillvatten som passerar igenom reningsverket. Från biokammaren leds vattnet vidare till efterklarningen.

Bilden visr storleken på en biobärare i biobädden
WSB Clean principskiss så funkar det i reningsprocessen

3. Syresättning

Biohuden består av levande mikroorganismer och dessa kräver syre. Syre tillsätts därför  i form av mikrobubblor från speciella membranrör mha en luftpump.

4. Efterklarning

Avskild fosfor och död biohud från biokammaren sjunker till botten i efterklarningen. En luftdriven hävert lyfter det bildade slammet tillbaka till minireningsverkets slamavskiljardel.

5. Utlopp

Det färdigrenade vattnet leds vidare från minireningsverket till lämplig recipient. Oftast en dränering, dagvattenledning, stenkista eller dike. Normalt sker detta genom självfall men vid behov kan vattnet pumpas till en högre belägen plats. I efterklarningen finns också den provtagningspunkt där vi tar våra vattenprover för analys.

Bilden visar luftning av biobädd MBBR

Betongbehållare – överlägsen hållbarhet jämfört med plast

Att välja WSB Clean minireningsverk i betong har flera fördelar. Produkten är robust och billig att installera. Betongen är oöm och stabil vilket ställer lägre krav på fyllnadsmaterial runt behållaren.

Reningsverken byggs i betongbehållare vid Tranås Cementvarufabrik och ger ditt avlopp överlägsen hållbarhet och livslängd. En livscykelanalys med syftet att undersöka miljöpåverkan från olika minireningsverk utfördes under 2021 vid ett svenskt universitet. Studien visar att vår betongbehållares miljöpåverkan endast är en tredjedel (1/3) så stor som påverkan från minireningsverksbehållare tillverkade av plast.

En plastbehållare kräver återfyllnad med finsand och ibland även en gjuten platta. Betongbehållaren kräver inget av detta vilket sparar massor av pengar.

Ett minireningsverk byggt av plast kräver återfyllning med vatten efter slamtömning. Eftersom WSB Clean använder biobärare och avskiljer slammet i en inledande kammare behöver man inte återfylla efter tömning – slamåterföringen omöjliggör slamflykt och betongen varken flyter upp eller knycklar ihop sig.

Behållaren utgår från konstruktionen för den berömda Tranåsbrunnen – en trekammarbrunn med enkel installation och perfekt insyn i brunnen vid inspektion och slamtömning. Vårt systerföretag Tranås Cementvarufabrik tillverkar minireningsverken vid vår moderna anläggning i Tranås.

FRÅGA DIN SLAMTÖMMARE VILKEN BRUNN HAN SKULLE VÄLJA!

Slamtömmarna tömmer alla sorters tankar och vet vad som går fel och vad detta beror på. När vi står på branschmässor kommer det ofta fram personer som arbetar med slamsugning och berömmer Tranåsbrunnen för den perfekta insynen och för att den håller för den dagliga hanteringen.

WSB Clean tillverkas faktiskt även i en plastvariant som används för speciella lägen då vikten är avgörande faktor. Om det överhuvudtaget är möjligt rekommenderar vi dock alltid att man använder betong.

Så ser slamavskiljaren ut i genomskärning
Plastbehållare jämfört med betongbehållare

WSB Clean i betong (standard) samt i plast.

Watersystems Sverige AB

Bronsgatan 1
573 38 Tranås

info@watersystems.se

Org. Nr: 556920-8357

Kontorets öppettider

måndag-torsdag
07.00-16.00

fredag
07.00-15.00

› Kontakta oss