Välj rätt avloppslösning

Välj rätt avloppslösning för det enskilda fallet baserat på markförhållanden och kommunens krav för just ditt område. Vi ger dig gratis rådgivning och hjälp med ditt val av avloppsrening. Ring Watersystems eller använd kontaktformuläret så hjälper vi dig att hitta rätt lösning för just dina behov.

Hög eller normal skyddsnivå?

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar delar in alla enskilda avlopp i normal eller hög skyddsnivå.

Det finns dessutom två olika skyddsnivåer ; miljö- respektive hälsoskydd. Miljöskyddsnivån tar hänsyn till med övergödande ämnen och hälsoskyddet beror av fastighetens känslighet för bakterier.
En fastighet kan faktiskt ha olika skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd även om de oftast hänger ihop. 

De yttre förutsättningarna för just din fastighet avgör hur kommunen bedömer dess skyddsnivå. Ligger din fastighet exempelvis nära ett vattendrag har du sannolikt hög miljöskyddsnivå. Hög hälsoskyddsnivå är vanligt om avloppet kommer att hamna nära dricksvattentäkter, badplatser eller djurbeten.

Kontakta alltid din kommun för att få information om vad som gäller i just ditt område när du projekterar för ett nytt avlopp. För mer information om de olika skyddsnivåerna se även Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten, HVMFS 2016:17.

Watersystems & Tranås Cementvarufabrik har rätt lösning för dig!
Till skillnad från företag som säljer enbart en produkt så har vi ett komplett sortiment av produkter för enskilt avlopp och kan hjälpa dig att välja rätt lösning för just din fastighet oavsett skyddsnivå. Välj rätt avloppslösning så sparar du både pengar och miljön.

Slide-1

Välj tekniklösning

Det finns i huvudsak tre olika typer av avloppsanordningar när det gäller enskilt avlopp:

  • Minireningsverk
  • Sluten tank i kombination med BDT-rening
  • Slamavskiljare med efterföljande infiltration/markbädd
Minireningsverk – överlägset bäst rening

Ett WSB Clean minireningsverk klarar hög skyddsnivå och ger den överlägset bästa reningen och ett problemfritt liv för fastighetsägaren tack vare ett serviceavtal med unika garantier. Watersystems minireningsverk är ett svensktillverkat, beprövat och effektivt biologiskt/kemiskt minireningsverk i betong som är konstruerat för vårt nordiska klimat. 

Tekniken bakom minireningsverket utvecklas i Tyskland och det finns över 50 000 anläggningar i drift i ett tjugotal länder världen över. Det renade vattnet från ett reningsverk leds antingen direkt ut till en recipient (t.ex. vattendrag eller dike) eller till en stenkista/infiltration.

WSB-Clean
Minireningsverk
Sluten tank + Vestelli Biorenare för BDT-rening

Tranåsbrunnen sluten tank används i kombination med Vestellis Biorenare för bad-, disk- och tvätt-vatten (BDT-vatten) i områden där det är förbjudet att installera en infiltrationsanläggning eller där det inte är tillåtet med utsläpp av WC-avlopp. Toalettvattnet separeras från övrigt spillvatten och leds till tanken. Resten av spillvattnet, det så kallade grå-/BDT-vattnet, leds till en Biorenare från Vestelli. Biorenaren är en komplett allt-i-ett-lösning bestående av endast en betongbehållare.

För fastigheter utan installerad WC är en Biorenare dessutom den perfekta kompaktlösning för rening av endast BDT-vatten. Endast en behållare och inget behov av infiltration.

Läs mer här och kontakta oss så berättar vi mera om Vestellis produkter.

BDT-sluten-tank
Slamavskiljare med infiltration

Slamavskiljare följt av en infiltration eller markbädd används vid normal miljöskyddsklass. En infiltration sprider slamavskiljt vatten över markens jord- och gruslager där det på sin väg nedåt renas innan det till slut tas upp av grundvattnet. En markbädd används istället för infiltration om markens genomsläpplighet är dålig. En markbädd har flera lager:
Ett spridarlager med 80 cm finsand under och därunder ett uppsamlingslager som samlar upp det renade vattnet och leder det vidare till en recipient, t.ex. ett vattendrag eller dike. Slamavskiljaren Tranåsbrunnen tillverkas och marknadsförs av vårt moderbolag Tranås Cementvarufabrik.

Infiltration
Sluten tank + BDT-lösning

Tranåsbrunnen sluten tank används i kombination med separat rening för bad-, disk- och tvätt-vatten (BDT-vatten) i områden där det är förbjudet att installera en infiltrationsanläggning eller där det inte är tillåtet med utsläpp av WC-avlopp. Toalettvattnet separeras från övrigt spillvatten och leds till tanken. Resten av spillvattnet, det så kallade grå-/BDT-vattnet, leds till en TranåsBrunnen slamavskiljare 1 m³ och därefter till en mindre traditionell infiltration. Vårt moderbolag Tranås Cementvarufabrik tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av lösningar för enskilt avlopp, däribland slutna tankar och slamavskiljare. Företaget har över 60 års erfarenhet av betonggjutning och var med Tranåsbrunnen först på marknaden med helgjutna trekammarbrunnar i betong.

BDT-sluten-tank
watersystem-hus
Har du en fritidsfastighet?
I så fall är WSB Clean bästa lösningen!

I ett fritidshus har man alltid varierande belastning och ojämn tillförsel av avloppsvatten till sin avloppsanordning – detta har många minireningsverk mycket svårt att klara.

WSB Cleans tåliga virvelbäddsteknik i kombination med vår exakta dosering av flockningsmedel gör att systemet lämpar sig utmärkt för installation i fritidsfastigheter. Biobädden klarar upp till 6 månader utan nytillförsel av avloppsvatten utan att biomassan, och därmed reningen, påverkas. Vid så lång frånvaro som 4–6 månader är det dock viktigt att man resterande del av året använder reningsverket kontinuerligt.

Enstaka hushåll

Samfälligheter

Fabrik-ikon

Företag & kommuner

Watersystems Sverige AB

Bronsgatan 1
573 38 Tranås

info@watersystems.se

Org. Nr: 556920-8357

Kontakt

Försäljning och kontor
0140-38 65 80, knappval 1

Service
0140-38 65 80, knappval 2

Kontorets öppettider

måndag-torsdag
07.00-16.00

fredag
07.00-15.00