window ['gtag_enable_tcf_support'] = true;

Frågor & svar om reningsverk & enskilt avlopp

Vi ger svar på dina frågor om minireningsverk och enskilt avlopp

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring WSB Clean och enskilt avlopp. Hittar du inte svaret på just din fråga så är du hjärtligt välkommen att ta kontakt med oss.

Hur fungerar WSB Clean minireningsverk?

WSB Clean renar avloppsvatten mekaniskt (genom slamavskiljning), biologiskt (BOD & kväve) och kemiskt (fosfor) – Allt i en enhet.
Inga separata slamavskiljare, infiltrationer/markbäddar, extrabehållare eller tunga filtersäckar behövs. Mera om hur det fungerar kan man läsa här (klickbar länk).

Vad skiljer WSB Clean från konkurrenterna?

WSB Clean skiljer sig från konkurrenterna genom sin patenterade virvelbädd med MBBR-teknik och dess stora mängd biobärare. Denna teknik används även i moderna kommunala reningsverk.

K1 biobärare från AnoxKaldnes

Biobärare jämförd med tändsticka

Den svenska marknaden domineras i dagsläget av minireningsverk som arbetar med olika varianter av aktiv slam-rening. Tekniken kallas omväxlande aktiv slam/satsvis rening eller SBR-rening. Förenklat är skillnaden gentemot WSB Clean att när aktiv slam-verken blåser luft direkt i slammet så slamavskiljer WSB Clean först vattnet och luftar sedan i en separat biokammare. Kammaren är till 50% fylld av speciella biobärare som tillsammans rymmer en gigantisk biomassa bestående av nyttiga mikroorganismer. Dessa mikroorganismer bryter mycket effektivt ned de miljöskadliga ämnena. Exempelvis motsvarar de ca 530 000 biobärarna i ett WSB Clean för 1 hushåll en konventionell markbädd om hela 250 m².
Tekniken med biobärare är bevisat stabil och effektiv och klarar variationer i belastning som andra typer av minireningsverk inte kan hantera.

Mycket talande är det faktum att samtliga 4 fabrikat av minireningsverk som har det särskilda Danska typgodkännandet utnyttjar biobärare i någon form. Ingen har lyckats få ett minireningsverk av aktiv slam-typ godkänt i de mycket omfattande och hårda danska testerna.

I Danmark måste alla fastighetsägare som har ett minireningsverk redovisa reningsresultaten till myndigheterna varje år. Vi har mångåriga testserier från över 7 000 minireningsverk i Sverige och Danmark som objektivt visar att WSB Clean tillsammans med Watersystems servicelösning verkligen fungerar.

Kommer min kommun att godkänna WSB Clean?

Ja, definitivt. Miljö- och hälsoskyddskontoren ute i landet är mycket nöjda med WSB Clean och vår servicelösning med 20 års funktionsgaranti. De vet, precis som resten av branschen, att största felkällan för minireningsverk (förutom undermåliga tekniska lösningar) är fastighetsägaren själv. Ingen har avlopp som hobby och därför utförs inte nödvändig service och underhåll i tid.

Det som övertygar mest är att vi har ett minireningsverk som är genuint robust. Dvs, ingen försämring av reningsfunktionen kan uppstå utan att det uppmärksammas direkt. Brister i robusthet är annars huvudanledningen till att vissa kommuner är skeptiska till minireningsverk.

WSB Clean är robust eftersom anläggningen:

 • funktionen loggas dygnet runt (och reningsverket kan fjärrstyras vid behov) – inga larm missas eller ignoreras.
 • servas av proffs som får betalt för att göra det (ingen glömmer servicen eller låter bli att fylla på flockningsvätska).
 • vattenprover analyseras minst en gång per år vid ett oberoende ackrediterat laboratorium – för att bevisa att reningen fungerar.
 • behållarna är av betong och lätta att slamtömma – reningsverket och dess komponenter klarar verklighetens krav år efter år (och inte bara tillrättalagda laboratorietester).
Vad är fördelarna med betongbehållare för enskilt avlopp?

Betongbehållaren är robust och billig att installera. Den tål att slamtömmas år efter år utan att ta skada. Materialet ställer lägre krav på fyllnadsmaterial runt behållaren och ofta kan befintliga massor användas vilket sparar pengar. En plastbehållare kräver återfyllnad med finsand, förankring och ibland även en gjuten platta. Betongbehållaren kräver inget av detta vilket sparar massor av pengar.

Låg miljöpåverkan
2021 utfördes en livscykelanalys vid ett av Sveriges Universitet med syftet att undersöka miljöpåverkan för olika minireningsverk. Studien visar att vår behållare i betong har en miljöpåverkan som bara är en tredjedel (1/3) så stor som miljöpåverkan från en minireningsverksbehållare i plast.

Ett WSB Clean utgår från konstruktionen för den berömda Tranåsbrunnen – en beprövad trekammarbrunn med enkel installation och perfekt insyn. Cylinderformen med kona ovanpå innebär att hela insidan är synlig vid slamtömning och inspektion.

Fråga din slamtömmare vilket material han skulle välja!
Varje gång vi står på branschmässor för att presentera våra produkter kommer det fram slamtömningstekniker och berömmer TranåsBrunnens hållbarhet och insyn. Inte sällan har de skräckhistorier att förmedla om alternativa material.

När entreprenören själv får välja …
Fundera gärna över varför många av de entreprenörer som installerar konkurrenternas minireningsverk vänder sig till oss och köper ett WSB Clean när det är dags för det egna hushållet (betong håller …).

Ibland går det inte:
I extrema lägen måste man ibland trots allt kompromissa – WSB Clean minireningsverk tillverkas även i en högkvalitativ plastbehållare som alternativ men om det överhuvudtaget är möjligt rekommenderar vi alltid att man använder betong.

Är WSB Clean typgodkänt?

Ja, självklart – WSB Clean är testat enligt EN12566-3 och CE-märkt. Vår prestandadeklaration finns att ladda ner här på vår sida.

Sedan 1 Juli 2013 krävs CE-märkning för att få gräva ned minireningsverk avsedda för rening av spillvatten från hushåll. Detta gäller storlekar 5 – 50 PE (1- ca 14 hushåll).

Vid testerna presterade WSB Clean enligt tabellen nedan:

KravWSB Clean
BOD90 %99,2 %
Totalfosfor90 %94,8 %
Totalkväve50 %61,6 %
Bakteriereduktion
Fekala koliforma bakterier
>99,3 %*
Bakteriereduktion
Intestinala enterokocker
>99,3 %*

*) utan extra efterpoleringssteg

Vad kostar ett WSB Clean?

Kontakta oss gärna för prisuppgift.
I våra priser ingår alltid frakt och driftsättning (teknisk inkoppling) av vår servicepersonal. Fråga alltid efter exakt vad som ingår om ni jämför olika fabrikat. Det är få lösningar som är prestandamässigt jämförbara med vår.

Om du vill ha totalpriser inklusive grävning hjälper vi dig med det också. Vi samarbetar med tusentals entreprenörer över hela landet och lämnar gärna rekommendationer på duktiga entreprenörer i just ditt område.

WSB Clean installeras alltid i samarbete mellan den som gräver och vår servicepersonal som står för den tekniska installationen. Eftersom entreprenören (eller du själv) endast ansvarar för grävningen går arbetet lekande lätt. Vi ser till att minireningsverket fungerar optimalt från första dagen.

Fungerar WSB Clean även för fritidshus?

Ja

Förutsatt att man använder sitt fritidshus så som de flesta svenskar gör fungerar WSB Clean utmärkt för fritidshus. Dvs, under säsongen använder man anläggningen relativt kontinuerligt och under lågsäsong är man inte borta från fritidshuset mer än 4-6 månader.

MBBR-processen med biobärare i en rörlig, dränkt markbädd är bevisat tålig för ojämn belastning och långa perioder utan inflöde av spillvatten.

Vilka garantier gäller?
 • Löpande funktionsgaranti kopplad till serviceavtal – Förutsatt att serviceavtalet vidmakthålls, betongbehållaren är hel samt att utslitna delar byts ut garanterar vi reningsverkets funktion. Notera att detta inte är en reningsgaranti för vi kan inte styra vad som spolas ned i avloppet. Giftiga ämnen kan omöjliggöra rening varför reningsgaranti är omöjlig att lämna.
 • 20 års garanti på betongbehållare, undantaget obetydlig ytvittring.
 • 20 års garanti på biobärare. Biobärarna tillverkas av slitstark specialplast och i och med att de aldrig utsätts för solens strålar så bör de hålla väldigt, väldigt länge.
 • För elektriska komponenter gäller tillverkarens garantivillkor, dvs normalt 2 år.
  För privatperson gäller även Konsumentköpslagens villkor om 3 års garanti för s.k. ursprungligt fel. Vi använder endast hållbara kvalitetskomponenter med lång livslängd tillverkade av rostfria material. Vi köper in våra komponenter tillsammans med våra tyska och danska kollegor i stora kvantiteter varför våra reservdelspriser är mycket rimliga.
Hur sparar jag pengar genom att välja WSB Clean?

WSB Clean är ett minireningsverk i betong och dessa kräver, till skillnad från plastverk, ingen gjutning eller förankring mot uppflytning. Ofta kan dessutom befintliga grävmassor användas för återfyllning varför man sparar ett helt lastbilsflak finmaterial och slipper bortforsling.

Ingen återfyllning krävs efter slamtömning eftersom betongbehållaren varken riskerar att flyta upp eller implodera så som en plastbehållare kan att göra.

WSB Clean är dimensionerat för maximalt 1 slamtömning per år. 
Det finns minireningsverk på marknaden som måste slamtömmas 2, ibland till och med 3, gånger per år. Anledningen är ofta att tillverkaren frestas att underdimensionera behållaren (plast är ett dyrare material än betong) för att kunna sätta ett lägre försäljningspris. 1 extra slamtömning per år ger en onödig extrakostnad om ca 10 000 över 10 år. 

Alla dessa faktorer bidrar till att göra ett betongreningsverk billigare än ett reningsverk tillverkat i plast.

Vad ingår i serviceavtalet?
 • Dygnet runt-loggning av reningsverket funktion & fjärrstyrning via GPRS
 • 1-4 servicebesök (beroende på anläggningens storlek)*
 • Rengöring & funktionskontroll
 • Flockningsvätska & påfyllning av denna
 • Vattenanalyser vid ackrediterat laboratorium (antal per år varierar med anläggningens storlek). Vi analyserar bland annat totalfosfor, BOD7 samt totalkväve**
 • Årlig servicerapport
 • Fri telefonsupport
 • Vi har även All-inclusiveavtal där även förslitningsdelar och arbetskostnad för byte av dessa ingår.

*) En standardinstallation av ett WSB Clean inkluderar alltid en möjlighet för färdigrenat vatten att rinna ut med självfall i händelse av pumphaveri. Serviceavtalen täcker inte akututryckningar eller åtgärder av fel som orsakas av att självfallsutlopp saknas. Avtalen täcker inte heller feltillstånd som orsakas av brist på täckning i mobilnätet. Utryckningar för att åtgärda ovanstående feltyper utförs i samråd med kunden och debiteras efter gällande timtaxa.

**) Dvs, de ämnen som din kommun sätter sina reduktionskrav efter . 

Vad kostar ett serviceavtal?

Våra priser och en beskrivning av exakt vad som ingår hittar du på sidan Service & Garantier

I avtalen ingår bland annat:

 • dygnet runt-loggning av reningsverkets funktioner & fjärrstyrning via GPRS*
 • 1-4 servicebesök beroende på anläggningens storlek**
 • rengöring & funktionskontroll
 • fällningsvätska (och påfyllning)
 • analys av vattenprover vid ackrediterat laboratorium
 • årlig servicerapport
 • fri telefonsupport
 • All-inclusiveavtal omfattar även förslitningsdelar och arbetskostnad för byte av dessa.

*) Avtalen täcker inte heller feltillstånd som orsakas av brist på täckning i mobilnätet. Utryckningar för att åtgärda ovanstående feltyper utförs i samråd med kunden och debiteras efter gällande timtaxa.

**) En standardinstallation av ett WSB Clean inkluderar alltid en möjlighet för färdigrenat vatten att rinna ut med självfall i händelse av pumphaveri – dvs, ett självfallsutlopp.
Självfallsutloppet är en central del av installationen och en garanti för att inga akuta fel kan uppstå. Serviceavtalen täcker inte akututryckningar eller åtgärder av fel som orsakas av att självfallsutlopp saknas. Anläggningar som är helt beroende av pumpning övervakas av kunden  utanför kontorstid . Vi har ett supportnummer som man kan ringa för att ställa frågor och får hjälp. Supportnumret är 0140-38 65 88.

Jämför noga servicetjänsternas innehåll när ni tar in priser från olika leverantörer så att ni jämför päron med päron och inte päron med potatis. Exempelvis är Watersystems funktionsgaranti unik då den gäller så länge kunden har serviceavtal (samt att betongbehållaren är hel och utslitna delar byts).  Branschstandard för denna typ av garanti är 0-5 år.

Fastighetsägaren utför ingen egenkontroll eller service för standardinstallationer - Hur kan det fungera?

Ingen egenkontroll krävs för WSB Clean mindre än 30 Personekvivalenter (PE)* med stabilt självfallsutlopp**.

Fastighetsägaren är visserligen alltid juridiskt ansvarig för sin anläggning men vid tecknande av serviceavtal med vårt servicebolag Watersystems övertar vi ansvaret för övervakning, drift och underhåll (med undantag för slamtömningen som sköts av kommunen). En komplett servicerapport med bland annat analysresultat skickas ut varje år.

 *) Större gemensamhetsanläggningar kräver viss tillsyn enligt egenkontrollprogram men man utför inga serviceåtgärder. Vi tecknar specialserviceavtal för riktigt stora anläggningar varför innehållet kan variera.

**) För specialinstallationer som anlagts utan självfallsledning ut ur reningsverket har kunden ansvar för reningsverket under kvällar och helger. Särskilt viktigt är att bevaka att inte utloppspumpen stannar. Styrskåpet har larmlampa och ljudsignal som hjälper till med detta och i styrpanelens display kan man avläsa driften.

Om fastigheten saknar möjlighet till stabil uppkoppling mot telefonnätet är det alltid kunden som ansvarar för övervakning av anläggningen.

Behövs efterpolering vid installation av WSB Clean?

Oftast behövs ingen efterpolering eftersom bakteriereduktionen är tillräckligt bra ändå (>99.3 %). Detta innebär att ett WSB Clean renar bakterier bättre än en markbädd men något sämre än en infiltration. Förutsatt att utsläppspunkten ligger inom ett område med normal hälsoskyddsklass så krävs alltså ingen bakteriedödande efterpolering.

Tester har upprepade gånger visar att vår virvelbäddsteknik (MBBR) med rörliga biobärare dödar bakterier mycket effektivt. Medelvärdena för samtliga bakterianalyser som vi utfört sedan 2012 visar att vi når badvattenkvalitet på utgående vatten (E.coli samt intestinala entrerokocker).

Normal hälsoskyddsklass (skiljs från miljöskyddsklass) råder om det inte finns några platser i närheten av utsläppspunkten som är särskilt känsliga för bakterier. Sådana platser är till exempel vattentäkter, badplatser och djurbeten. Dessutom tar kommunen extra hänsyn till områden med särskilda naturvärden eller om det finns risk att den sammanlagda belastningen från grannskapets avlopp riskerar att bli hög. Nästan alltid kan man dock placera reningsverket så att avståndet till känsliga objekt är så stort att efterpolering inte behövs. Vanligast är att man i sådana fall släpper utloppsvattnet i en enkel stenkista eller makadambädd men även diken och dräneringsledningar kan användas.

Om man inte kan förlägga utsläppspunkten tillräckligt långt ifrån känsliga platser så råder så kallad hög hälsoskyddsklass. Även om bakteriereningen är alldeles utmärkt så skulle det vid överbelastning kunna förekomma perioder med förhöjda utsläppsvärden varför miljökontoret ställer krav på att en bakteriedödande efterpolering måste användas i dessa fall.  Exempelvis kan en liten hygieniseringsbädd eller en UV-modul installeras.

Om kommunen kräver efterpolering så har vi färdiga ritningsskisser som man kan lämna in tillsammans med sin ansökan. Om diskussion uppstår kring behovet av efterpolering hjälper vi er med argument och fakta som hjälper kommunen att ta rätt beslut. Man skall aldrig chansa och äventyra sin dricksvattenförsörjning, men man skall heller inte efterpolera i onödan eftersom det kostar pengar.

Läs mer om hälsoskyddsklassning längre ned i Frågor och svar.

Varför använder man kemikalier i minireningsverk?
För att nå myndighetskravet för hög miljöskyddsnivå måste någon form av fosforreducerande ämne användas. Kemikalierna kan vara i flytande form (flockningsmedel) eller fast form (reaktivt kalkkross).

WSB Clean använder flockningsmedel (en saltlösning) som reagerar med fosforn i spillvattnet och bildar slam (som samlas i slamkammaren). Tack vare att WSB Clean flödesreglerar doseringen kommer inga kemikalierester att kunna passera igenom reningsverket ut i naturen.

Luktar det om ett WSB Clean?

WSB Clean är garanterat luktfritt!
Förutsatt att man inte spolar ned fel saker i sitt avlopp så är enda gången ett WSB Clean möjligen luktar under uppstartsperioden. Innan biofilmen som renar de organiska ämnena har vuxit ut är såklart reningen sämre. När biobärarna väl har täckts av biohud ser de till att nedbrytningen är så komplett att ingen doft av fekalier eller avlopp uppstår. Detta är en gradvis process som normalt tar 30-90 dagar. 

Enda övriga undantaget är vid slamtömning då det självklart kan lukta kortvarigt eftersom man då rör runt i slamkakan.

Låter det om ett WSB Clean?

WSB Clean är mycket tystgående tack vare tekniken som används. I styrskåpet till små WSB Clean minireningsverk (för färre än 50 boende) står en linjär membrankompressor (en stor akvarieluftpump) vilket är en tekniklösning som ger mycket lite ljud ifrån sig. Ljudnivån underskrider med råge Boverkets gränsvärde för buller utomhus vid bostäder nattetid.

WSB Clean >40 pe använder rotorkompressorer – dessa låter mera varför automatikskåp och teknikhus avseende för dessa är ljuddämpade. Genom att välja rätt placering av reningsverket undviker man störningar. 

Hur man upplever ljud är högst subjektivt varför vi rekommenderar att man för minireningsverk inte placerar styrskåpet på en vägg (risk för stomljud pga vibrationer) och inte heller direkt utanför ett sovrum eller precis vid uteplatsen.

Våra danska grannar tänker ibland lite annorlunda – notera WSB Clean placerat under ena blomkrukan.

Kan jag fortsätta använda mitt badkar ihop med enskilt avlopp?

Ja
Normalstora badkar (200 – 300 liter) påverkar inte funktionen hos ett enskilt avlopp alls. Vårt minireningsverk för 1 hushåll är godkänt för 5 personer men WSB Clean klarar tillfälliga överbelastningar om 100% under kortare perioder. Normal dygnsvattenanvändning för 5 personer beräknas enligt norm till 5 x 170 l, dvs 850 l per dygn.

Vad innebär miljöskyddsnivå / miljöskyddsklass för enskilt avlopp?

Hög respektive normal miljöskyddsklass är de två olika kravnivåer som används för enskilda avloppsanläggningar avsedda för rening av hushållsspillvatten. En fastighets miljöskyddsklass bestäms av kommunens miljökontor och beror av olika faktorer, exempelvis avstånd till vattendrag.
Nivåerna anger hur stor del av de övergödande ämnen som finns i avloppsvattnet som måste reduceras innan du får släppa ut det i naturen. Normalt anger man hur många procent av ursprunglig mängd som din avloppsanläggning måste klara av att rena.

Observera att Miljöskyddsklass inte skall sammanblandas med Hälsoskyddsklass (se separat FAQ-fråga om detta).

Normal skyddsnivå innebär: BOD* 90% rening, Totalfosfor 70% rening (för Totalkväve finns inget krav)

Hög miljöskyddsnivå innebär: BOD 90%, Totalfosfor 90%, Totalkväve 50%

*) BOD är en engelsk förkortning som står för Biological Oxygen Demand (biologiskt syrebehov, BSB på svenska).

Kan man nå hög miljöskyddsnivå utan kemikalier?

Nej
För att reducera totalfosfor i spillvatten med minst 90% procent (hög skyddsnivå) krävs alltid kemikalier (i flytande eller fast form). Det finns leverantörer av minireningsverk på svenska marknaden som påstår att klarar detta men detta är inte ett rimligt påstående för inte ens stora, fullbemannade kommunala reningsverk klarar detta..

WSB Clean använder flockningsmedel som reagerar med fosforn i spillvattnet och bildar slam (som samlas i slamkammaren). De flesta andra minireningsverk använder också denna metod. Styrsystemet i WSB Clean justerar dessutom mängden flockningsmedel baserat på aktuellt inflöde vilket ger bästa reningseffekten och lägre kostnader.

En annan reningsmetod fungera genom att man låter spillvattnet passera genom kemikalier i fast form i en så kallad fosforfälla. Fällan består av en storsäck fylld av reaktivt kalkkrossmaterial. Det reaktiva materialet tillverkas av bergkross som bryts i stora dagbrott i Polen. Krosset bakas sedan i stora ugnar för att aktiveras.

Vad innebär hälsoskyddsnivå / hälsoskyddsklass för enskilt avlopp?

Hälsoskyddsklassen anger hur känslig en fastighets närmiljö är för utsläpp av bakterier och virus. Faktorer som påverkar risknivån är exempelvis: avstånd till vattenbrunn, vattentäkt, djurbete, badplats mm. Klassningen är unik och bedöms alltid (till skillnad från miljöskyddsklassning) separat för varje enskild fastighet. Beroende på vilken hälsoskyddsnivå som råder beslutar kommunens miljö- & hälsoskyddskontor ifall en efterpolering måste anläggas efter minireningsverket.

 

WSB Clean vid normal hälsoskyddsnivå:

Ingen efterpolering krävs eftersom WSB Clean renar >99,3 % av bakterierna. Vattnet kan ledas direkt till recipient eventuellt via ett uppehållsmagasin som exempelvis en stenkista/makadambädd eller till befintlig dränering eller dike. Detta gäller vid 80-90 % av alla installationer.

WSB Clean vid hög hälsoskyddsnivå:

Om efterpolering krävs rekommenderar vi normalt att en liten hygieniseringsbädd anläggs. För trånga lägen kan man istället välja vår UV-brunn med dygnet runt-övervakning. Bädden blir dock billigare i drift då den är en engångsåtgärd utan årskostnad. UV-enhetens lysrör måste bytas.

En hygieniseringsbädd för 1 hushåll skiljer sig från en konventionell markbädd genom att den är 75 % mindre till volymen. En vanlig markbädd innehåller 16 m³ sand, en hygieniseringsbädd bara 4 m³.  Hygieniseringsbädden är hälften så stor, hälften så djup och har en livslängd i paritet med betongbehållarens (som kontrast har en konventionell markbädd en livslängd om endast 10-15 år).

Hur ansöker jag om att få gräva ned en enskild avloppsanläggning?

Kommunen har ansökningshandlingar att hämta eller ladda ner.

Vi hjälper er gärna kostnadsfritt med att fylla i en ansökan och talar gärna med kommunen åt er om ni vill. Vi har erfarenhet och kunskap som förkortar och förenklar handläggningstiden.

Om ni vill lämnar vi gärna förslag på några duktiga entreprenörer som kan hjälpa er med anläggningsarbetet. Har ni redan bestämt er för en entreprenör går det också bra. Anläggningsarbetet är enklast möjliga för entreprenören eftersom det alltid är vår servicepersonal som står för inkopplingen av tekniska komponenter.

I vilka storlekar tillverkas WSB Clean?

WSB Clean finns som förproducerade enheter för 1-25 hushåll med kort leveranstid (reningsverk för 1-5 hushåll finns som lagervara). Större anläggningar upp till 2 000 PE projekteras mot förfrågan.

WSB Clean reningsverk i betong för 1 hushåll

WSB Clean 1 hushåll / 5 PE

 

WSB Clean reningsverk i betong för 100 PE

WSB Clean reningsverk i för 100 PE

Vilka är fördelarna med WSB Cleans flödesmätningsteknik jämfört med kemdoseringsutrustning monterad inne i huset?

WSB Clean använder flödesmätning för att dosera flockningsmedel efter faktisk vattenförbrukning vilket ger mindre slam, mindre förbrukning av flockningsmedel samt bättre reningsresultat jämfört med kemdoseringsutrustning (och även många minireningsverk).

Med den teknik som kallas kemisk fällning (dosering inne i huset, före slamavskiljaren) följer ett krav från kommunen om installation av en dubbelt så stor slamavskiljare som normalt. Detta ger högre tömningskostnad. Kemisk fällning kräver dessutom kompletterande rening i form av infiltration eller markbädd. Dessa måste periodiskt förnyas till stora kostnader.

Måste jag återfylla minireningsverket med vatten efter slamtömning?

Nej, ett minireningsverk i betong behöver inte återfyllas med vatten efter tömning*. Behållaren flyter inte upp och imploderar inte så som en plastbehållare kan göra. 

*) För fritidshus som används lite bör anläggningen återfyllas efter tömning. Vid liten belastning kan det ta lång tid innan slamkammaren återfylls varför det finns viss risk att reningsresultatet tillfälligt försämras om man inte återfyller. Fritidshus bör dessutom slamtömmas kort före säsongstart, inte efter säsongens slut. Detta beror på att anläggningens biomassa lever på slammet över lågsäsongen.

Vad är MBBR-teknik?

WSB Clean renar vattnet biologiskt i en så kallad dränkt markbädd med rörliga biobärare. På engelska kallas detta Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR). Denna process är bevisat tålig för ojämn belastning och klarar långa perioder utan inflöde av spillvatten.

Biobärarna erbjuder gynnsamma levnadsvillkor för mikroorganismerna även när belastningen varierar mycket. Livsviktiga ämnen utvinns ur vattenfasen och ackumuleras inuti biofilmen där de sedan hålls tillgängliga som näring för organismerna under lång tid. Under riktigt långa perioder utan inflöde av spillvatten när även näringsreserven inuti biofilmen tar slut går bakterierna i dvala för att överleva. Från denna dvala väcks de sedan snabbt vid ökat näringspåslag (inflöde av spillvatten)och blir fullt aktiva igen på mycket kort tid. Detta är anledningen till att MBBR-processen har hög driftsstabilitet även under kraftigt varierande belastning och det som gör att WSB Clean lämpar sig för fritidsfastigheter trots att belastningen varierar oerhört mellan vardag och helgdag, arbetstid och semester.

 

WSB Clean 1 hushåll använder 550 liter biobärare – dessa motsvarar en konventionell markbädd om 250 m²

 

Biohuden renar extremt effektivt 

Vad är biologisk fosforrening (BioP)?

Bio-P är en reningsmetod som är under utveckling vid ett antal stora kommunala reningsverk. Metoden går ut på att maximera andelen fosfor som reduceras genom  enbart biologisk nedbrytning. Det finns leverantörer av minireningsverk i Sverige som påstår att deras anläggningar för 1 hushåll löser vad stora kommunala och bemannade reningverk har svårt att klara – detta är inte ett rimligt påstående.

Bio-P i kommunal drift har visat mycket lovande resultat men tyvärr är metoden ännu för arbetsintensiv för att kunna fungera för enstaka hushåll. Metoden kräver daglig övervakning, vattenprovtagning och kontinuerlig anpassning av kemikalietillsatser varför den inte lämpar sig för minireningsverk. Det är alltså inte praktiskt möjligt att med endast biologisk rening nå 90 % fosforreduktion i ett minireningsverk vilket krävs för hög miljöskyddsnivå. 

(En viss mängd fosfor reduceras naturligt genom biologiska processer även i minireningsverk men reduktionen är inte ens hälften av de 90 % som krävs för att nå hög miljöskyddsnivå. För att nå 90% med ett minireningsverk krävs alltid tillsats av kemikalier i flytande eller fast form)

Watersystems Sverige AB

Bronsgatan 1
573 38 Tranås

info@watersystems.se

Org. Nr: 556920-8357

Kontorets öppettider

måndag-torsdag
07.00-16.00

fredag
07.00-15.00

› Kontakta oss