20 års funktionsgaranti utan egenkontroll!

Watersystems-Bilar

Innehållet i service & garantier är en av de allra viktigaste sakerna att granska innan man väljer minireningsverk. När du väljer ett WSB Clean minireningsverk och samtidigt tecknar serviceavtal med oss lämnar vi hela 20 års funktionsgaranti. Denna garanti kan dessutom förlängas med 10 år åt gången efter en inspektion. Förutsatt att man servar reningsverket regelbundet och byter utslitna delar kommer det att fungera problemfritt så länge betongbehållaren är hel. Behållare av denna typ har en beräknad livslängd om 50 år som slamavskiljare. WSB Clean luftas, till skillnad från en slamavskiljare, aktivt med kompressor varför inga nedbrytande gaser kan uppstå. Detta innebär att minireningsverkets livslängd förmodligen är betydligt längre…

Vår personal sköter allt underhåll förutom slamtömningen (som sköts av kommunen). I serviceavtalet ingår dygnet runt-övervakning och fjärrstyrning via internet/GPRS. Du behöver inte själv utföra någon egenkontroll, inte spola av några filter, byta delar eller fylla på flockningsmedel – Vi tar hand om allt!

Vid våra servicebesök rengör, avsynar och funktionskontrollerar vi anläggningen. Dessutom ingår alltid vattenanalyser vid ackrediterat laboratorium för att bevisa funktionen.

Vattenanalyserna bevisar att vår servicelösning fungerar!
I serviceavtalet ingår årliga vattenanalyser (av BOD, fosfor och kväve).  I vårt grannland Danmark ställs krav på att alla minireningsverk måste uppföljningstestas årligen vilket har vi valt att göra även i Sverige. Vi gör detta för att kunna visa våra kunder och miljökontoren att vi lever upp till kraven. Tack vare detta har vi, tillsammans med kollegorna på Watersystems Danmark, mångåriga testserier från över 4 500 WSB Clean minireningsverk vilka objektivt bevisar att WSB Clean i kombination med vår servicelösning verkligen fungerar.

Årsavgifter

Priserna anger kostnad per år inklusive moms – fällningsvätska & vattenanalyser ingår alltid i priset 

Redigera
  Standardavtal All-inclusive*
1 hushåll 3 850 :- 4 900 :-
2 hushåll 5 100 :- 6 500:-
3 hushåll 6 800 :- 8 600 :-
4 hushåll 8 000 :- 10 200 :-

*) även förslitningsdelar och kostnad för byte ingår

Allt ingår – service & garantier i världsklass:

  • dygnet runt-övervakning
  • service
  • rengöring & funktionskontroll
  • fällningsvätska (även leverans och påfyllning)
  • analys av vattenprover vid ackrediterat laboratorium
  • förslitningsdelar och arbetskostnad för byte (gäller vid All-inclusiveavtal)

Jämför noga innehållet i service & garantier när ni tar in priser från olika leverantörer. I många fall tillkommer kostnader för flockningsmedel och vattenanalyser – detta ingår alltid i våra avtal. Märkliga garantivillkor och orimliga förbehåll med avseende på ingående vattens kvalitet används ibland av mindre nogräknade leverantörer för att friskriva sig från ansvar.

watersystem-www-0004.jpg
watersystem-www-0028.jpg
watersystem-www-0046.jpg

Styrning och övervakning dygnets alla timmar.

WSB Clean minireningsverk har ett system för styrning och övervakning där vi övervakar din anläggnings drift under dygnets alla timmar. Allt för att du ska känna dig trygg och säker.

Minireningsverkets styrpanel är placerad i ett automatikskåp för utomhusmontage. Styrpanelen är vårt redskap för att anpassa driften så att bästa tänkbara reningsresultat upprätthålls. (Styrpanelen innehåller utrustning (med batteribackup) för överföring av data via GPRS vilket möjliggör inställningsjusteringar samt kontinuerlig övervakning av anläggningens drift via mobilnätet.

Varje dygn tar vi emot rapporter med driftinformation från samtliga installerade anläggningar via e-post. Eventuella larm och varningsmeddelanden skickas omedelbart till vår serviceavdelning för bedömning av lämplig åtgärd.

Om så önskas kan du som kund följa reningsverkets drift via internet genom att logga in på vår webbsida. Allt som krävs är att du ansöker om ett konto.

WSB Clean för:

Enstaka hushåll

Samfälligheter

Fabrik-ikon

Företag & kommuner

Watersystems Sverige AB

Bronsgatan 1
573 38 Tranås

info@watersystems.se

Org. Nr: 556920-8357

Kontakt

Försäljning och kontor
0140-38 65 80, knappval 1

Service
0140-38 65 80, knappval 2

Kontorets öppettider

måndag-torsdag
07.00-16.00

fredag
07.00-15.00