window ['gtag_enable_tcf_support'] = true;

Minireningsverk med marknadsledande garanti till rätt pris!

Watersystems-Bilar

Marknadsledande löpande funktionsgaranti!
Innehållet i service & garantier är en av de allra viktigaste sakerna att granska innan man väljer minireningsverk. När du väljer ett WSB Clean minireningsverk och samtidigt tecknar serviceavtal med oss lämnar vi en unik löpande funktionsgaranti. Denna funktionsgaranti löper så länge serviceavtal vidmakthålls, betongbehållaren är hel och utslitna delar byts ut. Förutsatt att man servar reningsverket regelbundet och byter utslitna delar kommer det att fungera problemfritt så länge betongbehållaren är hel. Notera att funktionsgarantin inte innebär en reningsgaranti. Skälet till detta är att Watersystems inte kan styra vad som spolas ned i avloppet. Giftiga ämnen kan omöjliggöra rening varför en reningsgaranti blir omöjlig att lämna.

Materialgarantier:

 • 20 års garanti på betongbehållare, undantaget obetydlig ytvittring.
  Behållare av denna typ har en beräknad livslängd om 50 år som slamavskiljare. WSB Clean luftas, till skillnad från en slamavskiljare, aktivt med kompressor varför inga nedbrytande gaser kan uppstå. Detta innebär att minireningsverkets livslängd förmodligen blir betydligt längre än så.
 • 20 års garanti på biobärare. Biobärarna tillverkas av slitstark specialplast och i och med att de aldrig utsätts för solens strålar så bör de hålla väldigt, väldigt länge.
 • För elektriska komponenter gäller tillverkarens garantivillkor, dvs normalt 2 år.
  För privatperson gäller även Konsumentköpslagens villkor om 3 års garanti för s.k. ursprungligt fel.

Vi använder endast hållbara kvalitetskomponenter med lång livslängd tillverkade av rostfria material. Vi köper in våra komponenter tillsammans med våra tyska och danska kollegor i stora kvantiteter varför våra reservdelspriser är mycket rimliga

Ett minireningsverk är väl värt sitt pris på grund av sin höga prestanda – och din investering förtjänar professionell service

Nycklarna till att kunna garantera reningsverkets funktion är tre:

  • Loggning av reningsverkets drift
  • Professionell service
  • Återkommande vattenanalyser

Ett högkvalitativt minireningsverk i betong som servas regelbundet fungerar problemfritt i många årtionden. Utan service klarar det sig maximalt 5 år, ofta mindre. Många fastighetsägare har det tekniska kunnandet och viljan att serva sina egna minireningsverk men entusiasmen för kladdiga och återkommande arbetsuppgifter falnar med åren. En överväldigande majoritet hamnar i det läget att man inte servar reningsverket tillräckligt ofta eller noggrant för att det skall kunna fungera.

Ett annat problem är att vattnet oftast inte heller tillräckligt rent när man servar själv. Det är inte oöverstigligt att få reningsverket att fungera mekaniskt men det är vår kunskap om vattenreningsteknik kombinerat med återkommande vattenprovtagning som gör att vi kan ställa in reningsverket så att det når myndigheternas reduktionskrav för miljöstörande ämnen.

Ingen egenkontroll för standardinstallationer med självfall*
Vår personal sköter allt underhåll förutom slamtömningen (som sköts av kommunen). I serviceavtalet ingår loggning av reningsverkets funktioner dygnet runt och fjärrstyrning via internet/GPRS. Så länge du har en standardinstallation med självfall ut ur reningsverket behöver du inte själv utföra någon egenkontroll, inte spola av några filter, byta delar eller fylla på flockningsmedel – Vi tar hand om allt!
Vid våra servicebesök rengör, avsynar och funktionskontrollerar vi anläggningen. Dessutom ingår alltid vattenanalyser vid ackrediterat laboratorium för att bevisa funktionen.

*) För installationer utan självfall som är beroende av pumpning för att leda vattnet till utsläppspunkten gäller att kunden övervakar och sköter reningsverket under kvällar och helger. Detta eftersom ett pumphaveri i en anläggning utan möjlighet till självfallsbräddning skulle kunna leda till att behållaren snabbt översvämmas med allvarliga konsekvenser som följd.

Vattenanalyserna bevisar att vår servicelösning fungerar!
I serviceavtalet ingår årliga vattenanalyser (av BOD, fosfor och kväve).  I vårt grannland Danmark ställs krav på att alla minireningsverk måste uppföljningstestas årligen något vi har valt att göra även i Sverige. Vi gör detta för att kunna visa våra kunder och miljökontoren att vi lever upp till kraven. Tack vare detta har vi tillsammans med kollegorna på Watersystems Danmark mångåriga testserier med resultat från över 7 000 WSB Clean minireningsverk. Dessa tester bevisar objektivt att WSB Clean i kombination med vår servicelösning verkligen fungerar.

Årsavgifter

Vi servar ditt minireningsverk till ett rimligt pris. Priserna nedan anger kostnad per år inklusive moms – fällningsvätska & vattenanalyser ingår alltid i priset.  

 
Standardavtal All-inclusive*
1 hushåll 4 690 :- 6 900 :-
2 hushåll 6 190 :- 9 200 :-
3 hushåll 8 250 :- 13 800 :-
4 hushåll 9 840 :- 15 600 :-
25 pe 12 280 :-  17 800 :-

*) även förslitningsdelar och kostnad för byte av dessa ingår

Allt ingår** – service & garantier i världsklass:

 • dygnet runt-loggning av reningsverkets funktion
 • service
 • rengöring & funktionskontroll
 • fällningsvätska (även leverans och påfyllning)
 • analys av vattenprover vid ackrediterat laboratorium
 • förslitningsdelar och arbetskostnad för byte (förutsätter att All-inclusiveavtal tecknats*)

**) En standardinstallation av ett WSB Clean inkluderar alltid en möjlighet för färdigrenat vatten att rinna ut med självfall i händelse av pumphaveri. Serviceavtalen täcker inte akututryckningar eller åtgärder av fel som orsakas av att självfallsutlopp saknas. Avtalen täcker inte heller feltillstånd som orsakas av brist på täckning i mobilnätet. Utryckningar för att åtgärda ovanstående feltyper utförs i samråd med kunden och debiteras efter gällande timtaxa.

Jämför noga innehållet i service & garantier när ni tar in pris från olika leverantörer av minireningsverk och service. I många fall tillkommer kostnader för flockningsmedel och vattenanalyser – detta ingår alltid i våra avtal. Märkliga garantivillkor och orimliga förbehåll används av mindre nogräknade leverantörer för att friskriva sig från ansvar.

watersystem-www-0004.jpg
Watersystems Sverige AB Service
watersystem-www-0046.jpg
watersystem-www-0046.jpg
WSB Clean service

Styrpanelen loggar funktionen under dygnets alla timmar.

WSB Clean minireningsverk har ett system för styrning och övervakning där vi loggar din anläggnings drift under dygnets alla timmar. Allt för att du ska känna dig trygg och säker.

Ditt minireningsverk har en styrpanel som är placerad i ett automatikskåp för utomhusmontage. Styrpanelen är vårt redskap för att anpassa driften så att bästa tänkbara reningsresultat upprätthålls. Styrpanelen innehåller utrustning (med batteribackup) för överföring av data via GPRS vilket möjliggör inställningsjusteringar samt kontinuerlig övervakning av anläggningens drift via mobilnätet.

Varje dygn tar vi emot rapporter med driftinformation från samtliga installerade anläggningar via e-post. Eventuella larm och varningsmeddelanden skickas omedelbart till vår serviceavdelning för bedömning av lämplig åtgärd (sker under kontorstid).

Eftersom Sverige är ett avlångt land finns det tillfällen då vi ber våra kunder, om möjlighet finns, att hjälpa oss med felsökningen. Detta för att kunna hålla nere servicepriserna och slippa åka ut på oplanerade servicebesök. Mycket går att lösa med fjärrstyrningen i kombination med ett par ögon på platsen varför detta partnerskap med våra kunder är guld värt.

Om så önskas kan du som kund också följa reningsverkets drift via internet med hjälp av en inloggning på vår webbsida. Exempelvis kan man följa hur stora volymer spillvatten som passerar igenom systemet och läsa eventuella felmeddelanden. Via inloggningen hittar du även dina servicerapporter och analyssvar från laboratoriets vattenanalyser. Ansök om ett konto genom att mejla oss på info@watersystems.se

 

Watersystems Sverige AB

Bronsgatan 1
573 38 Tranås

info@watersystems.se

Org. Nr: 556920-8357

Kontorets öppettider

måndag-torsdag
07.00-16.00

fredag
07.00-15.00

› Kontakta oss