window ['gtag_enable_tcf_support'] = true;

Samfälligheter

Samfälligheter, sommarstugeföreningar med flera hittar den perfekta avloppsreningslösningen i WSB Clean. Tack vare flexibiliteten med runda betongtankar kan vi genom att variera storlek och antal tankar bygga reningsverk efter just era behov. WSB Clean levereras med runda tankar för upp till 220 användare. Genom att gemensamt köpa en avloppsanordning blir både inköpskostnaden och den framtida driftskostnaden väsentligt lägre per hushåll.

WSB Clean passar även väl till fritidshus som står tomma under längre perioder. Den rörliga virvelbädden klarar flera månaders avbruten tillförsel av avloppsvatten innan biofilmen och dess reningsförmåga minskar.

För avloppsanordningar för mer än 220 användare används rektangulära eller platsgjutna tankar. Genom samarbete med tyska företaget Bergmann Wastewater Engineering har vi tillgång till specialister som bidrar med teknisk kompetens under hela processen – från planering till färdig installation av reningsverk för upp till 2 000 användare.

5 goda skäl att välja ett WSB Clean
  • Löpande funktionsgaranti med serviceavtal
  • Överlägsen livslängd och driftsäkerhet
  • Anpassat för vårt nordiska klimat
  • Bästa systemet för fjärrstyrning och loggning av driften dygnet runt!
  • Ingen egenkontroll eller skötsel
Saimaa lake in Finland

Fakta

WSB Clean minireningsverk finns som prefabricerad lösning från 5 – 600 pe. Större anläggningar projekteras. WSB Clean är ett komplett reningsverk för hantering av allt spillvatten från hushållet. Systemet bygger på MBBR-teknik (dränkt rörlig markbädd) en teknik med hög reningskapacitet ursprungligen framtagen för stora kommunala reningsverk. Tillverkningen av reningsverken sker vid Tranås Cementvarufabrik i Småland.

WSB Clean är mycket driftsäkert tack vare hög kvalitet på brunnar och ingående komponenter – endast rostfria material används. Robustheten kombineras med serviceavtalets fjärrövervakning som loggar driften dygnet runt med larmfunktion till Watersystems.

För reningsverk > 25 pe utför kunden ingen service och endast okulär egenkontroll.

En stor fördel med WSB Clean minireningsverk är att de kan placeras i princip var som helst. Betongbrunnar påverkas inte av tjäle och kan installeras djupt för hus med källare eller suterränghus. De flyter inte upp och kräver ingen dyr fastgjutning eller annan förankring. Dessutom kan man ofta använda befintliga massor istället för finsand för återfyllnad vilket sparar mycket pengar för fastighetsägaren.

Samtliga WSB Clean minireningsverk klarar givetvis hög miljöskyddsnivå eller bättre.

Watersystems Sverige AB

Bronsgatan 1
573 38 Tranås

info@watersystems.se

Org. Nr: 556920-8357

Kontorets öppettider

måndag-torsdag
07.00-16.00

fredag
07.00-15.00

› Kontakta oss