window ['gtag_enable_tcf_support'] = true;

Företag och kommuner

Företag och kommuner hittar i WSB Clean en perfekt lösning för spillvattenrening. 

Tack vare flexibiliteten med runda tankar kan vi skräddarsy reningsverk efter just era behov. WSB Clean kan med runda tankar byggas för upp till 220 användare.

För avloppsanordningar större än 220 pe används rektangulära prefababricerade behållare eller platsgjutna betongtankar. Genom vårt samarbete med det tyska företaget Bergmann Wastewater Engineering har vi tillgång till specialister som bidrar med teknisk kompetens under hela processen – från planering till färdig installation av reningsverk för upp till 2 000 användare.

Varför välja ett minireningsverk från WSB Clean?
  • Löpande funktionsgaranti med serviceavtal
  • Överlägsen livslängd och driftsäkerhet
  • Anpassat för vårt nordiska klimat
  • Fjärrstyrning och loggning av driften dygnet runt
  • Vi erbjuder heltäckande lösningar för övervakning och service

Fakta

WSB Clean minireningsverk finns som prefabricerad lösning från 5 – 600 pe. Större anläggningar projekteras. WSB Clean är ett komplett reningsverk för hantering av allt spillvatten från hushållet. Systemet bygger på MBBR-teknik (dränkt rörlig markbädd) en teknik med hög reningskapacitet ursprungligen framtagen för stora kommunala reningsverk. Tillverkningen av reningsverken sker vid Tranås Cementvarufabrik i Småland.

WSB Clean är mycket driftsäkert tack vare hög kvalitet på brunnar och ingående komponenter – endast rostfria material används. Robustheten kombineras med serviceavtalets fjärrövervakning som loggar driften dygnet runt med larmfunktion till Watersystems.

För reningsverk våra större reningsverk (>30 pe) utför kunden normalt ingen service och endast okulär egenkontroll.

En stor fördel med WSB Clean minireningsverk är att de kan placeras i princip var som helst. Betongbrunnar påverkas inte av tjäle och kan installeras djupt för hus med källare eller suterränghus. De flyter inte upp och kräver ingen dyr fastgjutning eller annan förankring. Dessutom kan man ofta använda befintliga massor istället för finsand för återfyllnad vilket sparar mycket pengar för fastighetsägaren.

Samtliga WSB Clean minireningsverk klarar givetvis hög miljöskyddsnivå eller bättre vilket är viktigt för företag och kommuner som ofta ställer krav på förhöjd, hög miljöskyddsnivå..

Watersystems Sverige AB

Bronsgatan 1
573 38 Tranås

info@watersystems.se

Org. Nr: 556920-8357

Kontorets öppettider

måndag-torsdag
07.00-16.00

fredag
07.00-15.00

› Kontakta oss