Kontrollplan för installation av WSB Clean minireningsverk

Uppstart - När beräknas anläggningen tas i bruk?

Brunnar

Lyftverktyg för kona*

Lyftverktyg för bottendel*

Rördragning

Självfall - Minireningsverkets utlopp är anlagt:*

Uppgifter om pumpning

Råvattenfilter med backspolning finns:

Elförsörjning / Styrskåpinstallation

Luftning finns