window ['gtag_enable_tcf_support'] = true;

Kontrollplan för installation av WSB Clean minireningsverk

 
 
- - Step 1 of 6

För att beställa driftsättning efter avslutad grävning och elinstallation

Fyll i kontrollplanen nedan och skicka in.

OBS!

Då det nu är semestertider har vi av naturliga skäl längre
hantering- och planeringstid gällande inskickade kontrollplaner.
Vi har även helt stängt vecka 29-30.
Vi hanterar inkomna ärenden löpande och återkopplar så fort vi kan.

VIKTIGT!

Om er anläggning har/är:
Utan självfall/Pumpning/Extern pumpbrunn
måste ni försäkra er om och utföra åtgärder så att översvämning
absolut ej kan ske i verket tills driftsättningen är utförd.
*= obligatorisk uppgift. Det går inte att skicka in formuläret utan att dessa fält är ifyllda.
(Fylls endast i om någon annan än entreprenören köpt in reningsverket - detta för vi skall kunna hitta ordern i vårt system)