Kontrollplan för installation av WSB Clean minireningsverk

Uppstart - När beräknas anläggningen tas i bruk? *

Brunnar

Lyftverktyg för kona*

Lyftverktyg för bottendel*

Rördragning

Självfall - Minireningsverkets utlopp är anlagt:*

Uppgifter om pumpning

Råvattenfilter med backspolning finns (ange vilken sort i fritextfältet nedan): *

Elförsörjning / Styrskåpinstallation*

Luftning finns