window ['gtag_enable_tcf_support'] = true;

Vestelli Biorenare

Vestellis biorenare är konstruerad för att rena allt spillvatten med undantag av toalettvatten.

Bioreaktorns konstruktion gör att gråvattnet renas i en enda tank med integrerad slamavskiljning. Det krävs alltså varken separat trekammarbrunn eller markbädd/infiltration varför anläggnings fotavtryck blir mycket litet. Efter avslutad rening leder man vattnet till exempelvis en stenkista, en dräneringsledning eller direkt till ett dike.

Den biologiska reningen sker med hjälp av fasta biobärare och kräver alltså varken filtermaterial, flockningskemikalier eller grus-/jordmassor. Material, kemikalier eller jordmassor som behöver bytas. Kostnaden för drifts- och underhåll består av slamtömning samt luftpumpens elförbrukning. Systemet renar effektivt året, oavsett årstid.

Biorenaren har många användningsområden:

– Enfamiljshus
– Fritidshus i periodiskt bruk
– Bastu och badtunna
– I kombination med sluten tank idealisk nära vatten och för fastigheter med behov av höggradig rening på grund av miljöskyddskrav.

Biorenaren lämpar sig för de flesta markförhållanden och tomter tack var sin litenhet och robusta konstruktion.

2 olika varianter för enstaka hushåll. 1 brunn respektive 2 brunnar-.

Vestelli biorenare för BDT-vatten i kombination med sluten tank för toalettvattnet.

Fördelarna är många!
 1. Betong kräver ingen förankring mot uppflytning.
 2. Endast 5 cm mellan inlopp och utlopp
 3. Ett lock är allt som syns
 4. Aktiv luftning = hög reningseffekt!
  Biorenaren har bästa resultat i opartiska tester
 5. Snabb installation utan markbädd
 6. Fungerar alla årstider
 7. Minimalt med teknik – en luftpump är allt som behövs
 8. Lång hållbarhet och högsta kvalitet 
 9. Enkelt underhåll utan kemikalier eller filter- /jordmassor
watersystem-hus

Fakta

Bioreaktor 3, BDT-rening för 1-6 personer
  • Dimensionering: 750 l/dygn, 1-6 PE
  • Installationsdjup / inkommande ledning: Ø 110 mm, 1215 mm från botten av tanken
  • Utgående ledning: Ø 110 mm, 1165 mm från botten av tanken
  • Mått: Ø 1200 / h = 2 200 mm
  • Helgjuten stomme i stålfiberarmerad betong
  • Vikt: 1200 kg
  • Luftpump: 29 W, 230 V, 0,2 A
  • Elförbrukning ca 30 kr/mån.
  • Garanti: 2 år

 

Bioreaktor 4, BDT-rening för 1-10 personer
 • Dimensionering: 1200 l/dygn, 1-10 PE
 • Installationsdjup / inkommande ledning: Ø 110 mm, 1715 mm från botten av tanken
 • Utgående ledning: Ø 110 mm, 1665 mm från botten av tanken
Oberoende testad:

Biorenaren är testad vid 4 tillfällen av oberoende testinstitut, bland annat under 6 månader vid Finlands Miljöcentral, forskningsstationen i Suomenoja.

Läs en sammanställning av testerna:
klicka här.

watersystem-hus

Biorenaren är enkel och billig att installera och kräver minimalt med underhåll.

Biorenaren för rening av gråvatten till villan eller fritidshuset.

Watersystems Sverige AB

Bronsgatan 1
573 38 Tranås

info@watersystems.se

Org. Nr: 556920-8357

Kontorets öppettider

måndag-torsdag
07.00-16.00

fredag
07.00-15.00

› Kontakta oss