WSB Clean minireningsverk – bästa lösningen för ditt avlopp

WSB Clean minireningsverk är ett beprövat och högeffektivt biologiskt/kemiskt minireningsverk i betong anpassat för vårt nordiska klimat. Reningsresultaten överträffar Naturvårdsverkets krav för hög miljöskyddsnivå med avseende på BOD7, fosfor och kväve.
Reningsverken byggs i betongbehållare vid Tranås Cementvarufabrik och ger ditt avlopp överlägsen hållbarhet och livslängd.

Att välja ett minireningsverk i betong har flera fördelar. Betongbehållaren är exempelvis oöm och stabil vilket gör den enkel och billig att installera. Är du nyfiken på hur en installation kan gå till hittar du en film längre ner här på sidan eller så klickar du här (öppnas i eget fönster).

WSB Clean minireningsverk i betong är svensktillverkat, CE-märkt och testat i enlighet med EN 12566-3.

Välj lösning som passar just dina behov

Vilka krav ställs på ditt avlopp? Vad innebär normal respektive hög miljöskyddsklass. Läs mer här.

Erfarenhet från mer än 60.000 installerade reningsverk och minireningsverk i ett 30-tal länder
WSB Clean är ett reningsverk ursprungligen utvecklat i Tyskland och vidareutvecklat i Sverige för anpassning till vårt nordiska klimat. Det finns idag drygt 60.000 enskilda avlopp med WSB Clean minireningsverk installerade i ett 30-tal länder. WSB Clean minireningsverk tillverkas av Tranås Cementvarufabrik i robust betong. Väljer du ett reningsverk i betong får du ett avlopp med över 50 års livslängd. 

WSB Clean – 20 års garanti med serviceavtal
Serviceavtalet som tecknas med oss ger dig som kund en marknadsledande 20-årig funktionsgaranti för ditt reningsverk (som därefter kan förlängas 10 år i taget). I serviceavtalen ingår övervakning och loggning av minireningsverkets drift via internet.

Vid våra servicebesök testar och avsynar vi anläggningen, rengör och fyller på flockningsmedel (flockningsmedel ingår i priset). Dessutom ingår minst ett vattenprov per år för varje reningsverk med analys vid ackrediterat laboratorium. Vi analyserar de parametrar som är relevanta för kommunens krav på ditt avlopp, dvs Totalfosfor, BOD7 och Totalkväve. Analyserna ingår för att visa kunden reningsresultaten och för att bevisa att man får något för servicepengen. Ett annat skäl till att ta vattenprover är såklart för att kunna hitta och åtgärda eventuella problem med ditt avlopp. Majoriteten av leverantörerna av minireningsverk på marknaden tar inga vattenprover inom ramen för sina serviceavtal.

Minireningsverk är relativt enkla konstruktioner men eftersom de innehåller viss teknisk utrustning som behöver regelbunden och professionell service. Utan service fungerar din dyra investering i enskilt avlopp i maximalt 5 år. Utförs service fungerar ett kvalitetsreningsverk felfritt år efter å. Med regelbundet underhåll och byte av förslitningsdelar är det inte alls omöjligt att ditt reningsverk är funktionsdugligt och fyller kraven efter 75 år..

rening-princip-ny

5 goda skäl att välja WSB Clean minireningsverk

  • 20 års funktionsgaranti med serviceavtal
  • Överlägsen livslängd och driftsäkerhet
  • Fungerar utmärkt även till fritidshus
  • Anpassat för vårt nordiska klimat
  • Fjärrstyrning och driftövervakning via GPRS

Se vår installationsfilm:

Watersystems Sverige AB

Bronsgatan 1
573 38 Tranås

info@watersystems.se

Org. Nr: 556920-8357

Kontorets öppettider

måndag-torsdag
07.00-16.00

fredag
07.00-15.00

› Kontakta oss