window ['gtag_enable_tcf_support'] = true;

Dags för en uppgradering! Uppgradera ditt WSB Clean styrsystem med ny kommunikationsmodul som använder 4G/5G via LTE-M-teknik

Post-och Telestyrelsen har beslutat att 2G/3G-näten i Sverige kommer att stängas ner successivt under 2024 och framåt. WSB Clean minireningsverk använde ursprungligen en kommunikationsmodul baserad på 2G-teknik. Om du har ett äldre reningsverk behöver kommunikationsmodulen bytas ut för att Watersystems skall kunna erbjuda driftövervakning av ert reningsverk. Lösningen blir att byta ut befintlig kommunikationsmodul mot en ny där kommunikationen sker via LTE-M teknik.

Om vi får göra uppgraderingen i samband med ett planerat servicebesök 2024 erbjuder vi er denna uppgradering till ett rabatterat pris om 1 375 kr inklusive moms
(halva ordinarie priset för delarna).

Eftersom vi servar våra kunders anläggningar fördelat över året behöver vi få in ditt svar så snabbt som möjligt för planeringens skull. Hinner du inte ta ditt beslut i tid är det såklart ändå ingen fara med detta utan vi kan  istället uppgradera vid nästkommande besök.

OBS, du som är befintlig kund fick ett utskick med information om erbjudandet om uppgradering före årsskiftet 23/24.  Missade du detta kontaktar du oss på service@watersystems.se alternativt ring 0140 – 38 65 80, knappval 2.

Kort om LTE-M-tekniken Watersystems erbjuder
LTE-M är en teknik byggd för kommunikation maskiner emellan, IoT (Internet Of Things) och är en av de två tekniker som valts för kommunikation inom 5G-standarden.
Med hjälp av LTE-M kan stora mängder data skickas utan någon stor energiåtgång jämfört med 2G, 3G och 4G teknologin. LTE-M använder sig av befintlig 4G infrastruktur vilket gör den enkel att implementera men ger samtidigt bättre täckning än vanlig 4G. LTE-M komponenter är dessutom billigare än 4G-komponenter eftersom LTE komponenterna är avsedda för IoT vilket ger fördelar framför 4G-komponenter som främst är avsedda för smartphones. LTE-M teknologin är framtidssäkrad då den inte är bunden till ett specifikt nätverk utan kan använda sig av 2G. 3G, 4G, 5G.

Den aktuella uppgraderingen beror alltså på det faktum att telenäten förändras pga Post- och telestyrelsens beslut. Övriga uppdateringar av WSB Cleans programvara och inställningar sker precis som vanligt kostnadsfritt vid servicebesöken.