window ['gtag_enable_tcf_support'] = true;

Nu säljer vi BDT-lösningar från Vestelli AB. Nu finns biorenare i betong i Watersystems sortiment. Finska Vestellis tillverkar högkvalitativa Biorenare i betong vilka är en del av våra kompletta källsorterande system med sluten tank i kombination med BDT-rening. Biorenaren renar alla typer av spillvatten förutom toalettvatten. Detta innebär att den även kan användas fristående för fastigheter som saknar toalett men som har behov av BDT-rening. Tack vare den genomtänkta och kompakta konstruktionen renas allt vatten i en enda behållare. Det behövs alltså ingen separat slamavskiljare eller infiltration/markbädd vilket är ett krav i traditionella system. Det renade vattnet leds direkt till ett dike, en stenkista eller en sluttning.
Vestelli Biorenare 3

Biorenare från Vestelli AB för gråvatten använder varken filtreringsmaterial, kemikalier eller jordmassor som behöver bytas. De enda drifts- och underhållskostnaderna är avgiften för den årliga slamtömningen samt ca 40:-/månad för luftfläktens elförbrukning. Biorenaren lämpar sig även för vinterbruk.

Oberoende testad:

Biorenaren är testad inte mindre än vid 4 tillfällen av oberoende testinstitut, bland annat under 6 månader vid Finlands Miljöcentral, forskningsstationen i Suomenoja.
Läs en sammanställning av testerna genom att klicka här.

Slå oss gärna en signal på 0140 – 38 65 80 så berättar vi mera.

 

Fördelarna med Biorenare från Vestelli AB är många!

 1. Betong kräver ingen förankring mot uppflytning.
 2. Endast 5 cm mellan inlopp och utlopp
 3. Ett lock är allt som syns
 4. Aktiv luftning = hög reningseffekt!
  Biorenaren har bästa resultat i opartiska tester
 5. Snabb installation utan markbädd
 6. Fungerar alla årstider
 7. Minimalt med teknik – en luftpump är allt som behövs
 8. Lång hållbarhet och högsta kvalitet
 9. Enkelt underhåll utan kemikalier eller filter- /jordmassor
watersystem-hus