Watersystems fortsätter att växa och vi söker nu en utesäljare för södra delarna av Götaland. Utgångspunkt är Tranås men tjänsten innebär att resa runt till befintliga och nya kunder för att sälja våra avloppsprodukter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Försäljning av reningsverk och övriga avloppsprodukter till framför allt entreprenörer, återförsäljare och privatpersoner.
  • Planera och genomföra säljresor för att skaffa nya kunder samt vårda befintliga kunder.
  • Delta på mässor
  • Viss projektering och dimensionering vid försäljning av reningsverk (tillsammans med övrig personal)

Kompetens/Personliga egenskaper

Vi söker en person med stort kundfokus och ett säljintresse som vill bidra med sin kompetens för att utveckla vår verksamhet.

Watersystems värderar kundnöjdhet väldigt högt, inte bara initialt vid försäljning utan även i ett längre perspektiv bl.a. då slutkunderna i och med serviceavtalen kommer att vara kunder lång tid framöver. Det är därför viktigt att man som säljare är ärlig och uppriktig vid försäljning av våra produkter. Arbete innebär mycket personliga kontakter varför förmågan att kunna bemöta människor på ett bra sätt anpassat utefter varje enskild individs behov är viktigt. Det är även viktigt att man ”känner sig hemma” och bekväm med våra typer av kunder som framför allt består av gräventreprenörer och olika återförsäljare. Som säljare måste du vara lyhörd och förstå kundens behov och visa på lösningar utifrån det. Öppenhet och vilja att skapa nya kontakter är en förutsättning. Förmågan att kunna avsluta affärer och ”knyta ihop säcken” är en nyckel för att kunna lyckas som säljare.

Erfarenhet från tidigare säljjobb är meriterande. Vi värdesätter de personliga egenskaperna högt.

Övriga förutsättningar

Arbetstiden delas mellan kontoret och framförallt resor som omfattar de sydligaste delarna av Sverige. Detta innebär att till viss del ligga borta i veckorna och även en del jobb på helger när det är mässor. Säljteamet jobbar väldigt tätt ihop och samarbetar i många projekt för att sy ihop affärerna. Ett samarbete med företagets servicetekniker krävs också för att lösa vissa typer av problem.

Övrig information

Tillträde snarast.

Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan nu!

Din ansökan skickar du till lars@watersystems.se

För mer info kontakta Lars Lindh, 0140-386589 eller maila på ovanstående adress.