Hjärtligt välkomna att besöka oss i monter U10 på Emmaboda Skog & Traktor!

Vi ser verkligen fram emot mässan och ert besök. Kom och diskutera lösningar för ert enskilda avlopp eller hur ni kan använda våra övriga betongsvaror med våra säljare.

Emmaboda Skog & Traktor den 5-6 maj 2023 är branschutställningen med inriktning på skogsbruk, lantbruk, grönytor, ATV och vedhantering. Demonstrationer av entreprenad- och skogsmaskiner. Veteranutställning av lastbilar och traktorer.
Sydöstra Sveriges största branschmässa inom skog hade premiär 2012 och har fått mycket positiv respons från nöjda utställare och besökare. Skog & Traktor är en mässa med ovanligt goda möjligheter att demonstrera och visa dig som besökare vad maskinerna går för. Emmaboda Flygbana med sina stora gräs- och asfaltsytor samt den intilliggande skogen skapar möjligheter för dig som besökare att kunna träffa en mängd utställare på en och samma plats i en skoglig miljö.

Öppettider & entréavgifter
Fredag: kl 10-17, entré 120:-
Lördag: kl 9-16, entré 240:- Tvådagarsentré 295:-
Barn och ungdom (t.o.m. 15 år) gratis i målsmans sällskap, Fri parkering

Skog & Traktor genomförs på Emmaboda Flygbana, alldeles utanför, öster om Emmaboda / Lindås. Avfart till flygbanan från väg 120. Följ skyltning:
Instruktioner & karta

Watersystems & Tranås Cementvarufabrik!