WSB Clean 30 PE SOP grupperad placering

Ritningsskiss för WSB Clean reningsverk i betong för 30 PE SOP (grupperad placering)